Havo/vwo scholengemeenschap

Opdrachtgever: Havo/Vwo-scholengemeenschap

Opdracht: onderzoek de reden van het dalend leerlingaantal en schrijf een marketingplan om weer op het gewenste leerlingaantal te komen.

Rol: adviseur/onderzoeker/projectleider

Aanleiding: het aantal brugklasaanmeldingen blijft al 2 jaar lang achter bij het streefaantal van 200 leerlingen. De daling is niet groot, maar lijkt structureel te zijn.

Aanpak:

 • Peiling onder ouders, leerlingen en medewerkers (school uitbesteed)
 • Exit onderzoek onder leerlingen die naar een andere school zijn gegaan
 • Sessies met ouders, docenten en schoolmanagers, o.a. over schoolprofilering
 • Doorvertaling in marketingvoorstellen om weer op het gewenste leerlingaantal te komen.

Opgeleverd:

 • Diverse marktonderzoeken; exit onderzoek.
 • Marketingplan
Share

Educatieve Uitgeverij

Opdracht: new business model ontwikkelen Businessunit Voortgezet onderwijs

Rol: projectmarketeer, verantwoordelijk voor alle marketingactiviteiten binnen project

Aanleiding: behoefte aan vernieuwing van het aanbod van leermiddelen

Aanpak:

 • Brainstorms m.b.v. Service Design om te komen tot een Business Model Canvas
 • (Markt)onderzoek/interviews om customer insights te verzamelen
 • Co-creatie sessies met docenten en schoolmanagers (coördinatie)
 • Doorvertaling in voorstellen (getoetst) op gebied van product en pricing

Opgeleverd:

 • Bijdrage aan getoetst new business model
 • Onderzoek en definiëring docenttypen (Motivaction)
 • Interne communicatie uitingen
Share