Extra bij e-boek Marketingplan voor scholen

Onderstaande documenten behoren bij mijn e-boek ‘Marketingplan voor scholen’ (verschijnt binnenkort)

Dit Werkdocument Marketingplan-voor-scholen kun je gebruiken als je aan je eigen schoolmarketingplan schrijft, terwijl je mijn e-boek leest.

Tip: gebruik dit formulier SWOT-analyse & Confrontatiematrix school (met toelichting) om de marketingdoelstellingen & -strategie voor je school te bepalen.

 

Havo/vwo scholengemeenschap

Opdrachtgever: Havo/Vwo-scholengemeenschap

Opdracht: onderzoek de reden van het dalend leerlingaantal en schrijf een marketingplan om weer op het gewenste leerlingaantal te komen.

Rol: adviseur/onderzoeker/projectleider

Aanleiding: het aantal brugklasaanmeldingen blijft al 2 jaar lang achter bij het streefaantal van 200 leerlingen. De daling is niet groot, maar lijkt structureel te zijn.

Aanpak:

  • Peiling onder ouders, leerlingen en medewerkers (school uitbesteed)
  • Exit onderzoek onder leerlingen die naar een andere school zijn gegaan
  • Sessies met ouders, docenten en schoolmanagers, o.a. over schoolprofilering
  • Doorvertaling in marketingvoorstellen om weer op het gewenste leerlingaantal te komen.

Opgeleverd:

  • Diverse marktonderzoeken; exit onderzoek.
  • Marketingplan
Share