Marktgerichte scholen hebben de toekomst

Klantgerichtheid

In mei 2012 (cijfers nog steeds representatief) heeft Scholen met Succes een landelijk brancheonderzoek uitgezet. Uit dit online onderzoek onder 100 basisschoolleiders naar de staat van marktgerichtheid in het onderwijs, blijkt dat:

  • 69% van de schooldirecteuren geeft aan (nog) geen marketing/pr-beleid te hebben geformuleerd.
  • Ook is er bij 57% van de basisscholen geen specifiek marketingbudget vastgesteld.
  • Wel is er op 56% van de basisscholen een persoon of groep die marketing/pr specifiek in het takenpakket heeft.
  • Maar in slechts 11% van de gevallen zijn de personen ter zake ook specifiek geschoold. Dat is vaker het geval bij scholen in een meer competitieve omgeving (meer dan 3 concurrenten): 16% versus 5%.
  • Bijna alle scholen (98%) meten de klanttevredenheid.
  • Ruim de helft (55%) doet dat elke 2 jaar of vaker.
  • Echter 43% van de scholen neemt de resultaten overigens niet op in het marketing/pr-beleid.

Kortom: werk aan de winkel, want een marktgerichte oriëntatie van scholen en besturen is noodzakelijk om adequaat en alert te reageren op alle veranderingen in het onderwijs.

Share

Marketing voor scholen een must!?

marketingplan-voor-scholen

Op dit moment schrijf ik een Ebook “marketingplan voor scholen”(werktitel). Heel vaak krijg ik de vraag “waarom zou een school een marketingplan schrijven?” Goed onderwijs is en blijft de kerntaak voor scholen. Daarnaast wordt het steeds belangrijker om leerlingen en ouders aan de school te binden. Het gaat om als school laten zien wie je bent, waar je ‘extra’ goed in bent, en vooral wat jouw school onderscheidt van de rest. Dat wordt gevraagd door de markt, door ouders die je moet verleiden om te kiezen voor jouw school, in een omgeving met (groeiende) concurrentie. Steeds meer scholen zullen te maken krijgen met dalende leerlingaantallen. Ook de overheid vraagt om duidelijke keuzes, bijvoorbeeld door de inspectie en in de verstrekking van aanvullende subsidies. Ook bij het aantrekken van nieuw personeel en het gemotiveerd houden van zittend personeel is het nuttig als de school duidelijk kan maken waar ze voor staat en waar ze naar streeft. Er is dus ook intern winst te behalen met profilering en marketing. Een schoolprofiel geeft het team een helder en gezamenlijk doel, wat de onderlinge binding versterkt. Het helpt bij het maken van keuzes, het stellen van prioriteiten en vooral bij de verantwoording over het doen en laten in de school.

Naar mijn mening is het zo dat scholen die zich niet profileren, niet eenduidig communiceren en zich ‘op de vlakte houden’, zullen zich uiteindelijk moeten verantwoorden voor het niet kiezen.

Share

Co-creatie – go for it!

Cocreatie afbeeldingCo-creatie is zeker geen hype en zou volgens mij nog veel meer ingezet moeten worden. Volgens Wikipedia is het een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces, zoals een plan, advies of product. Bij een van mijn opdrachtgevers heb ik ervaring opgedaan met het ontwikkelen van (digitale) lesmethoden in cocreatie met docenten. Hier zouden eigenlijk ook nog leerlingen,  software engineers en onderwijsdeskundigen aan toegevoegd moeten worden voor nog meer resultaat.

Nog 2 tips mocht je er (voor het eerst) mee aan de slag gaan:

Voorwaarden voor succesvolle co-creatie zijn gelijkwaardigheid van de deelnemers, wederkerigheid, openheid en vertrouwen. Aan deze voorwaarden is het best voldaan in een gestructureerd maar creatief proces onder begeleiding van een procescoach/begeleider. Integriteit van deelnemers is vereist.

Zet die roze bril af en onderwerp je eigen organisatie aan een grondig onderzoek. Verander wat veranderd moet worden om volledige verantwoordelijkheid te durven nemen voor wat er over blijft. Wees er trots op en deel het met de wereld!

Dus ‘go for it’: nodig de eindgebruiker en andere relevante partijen uit om samen een mooie toekomst te co-creëren!

 

Share