Humanistisch Kindcentrum Amsterdam

Opdracht: ondersteuning bij alle externe communicatie met als doel leerlingen te behouden en te werven en het kindcentrum vanaf de start goed te profileren (juni 2017 – heden).

Aanpak:

 • Sparringpartner bij marketing/communicatie vraagstukken, o.a. Stuurgroep
 • SWOT-analyse opstellen
 • Communicatieplan met PR-groep schrijven en uitvoeren
 • Klankbordgroep met ouders coördineren
 • Alle communicatiemiddelen (laten) vormgeven (logo, huisstijl, nieuwsbrieven, website enz.)
Share

St. Jozefschool

Opdracht: ondersteuning bij het schrijven van een Communicatie-actieplan met als doel meer leerlingen te werven en de school beter te profileren (november 2016 – heden).

Aanpak:

 • Sparringpartners bij marketing vraagstukken
 • SWOT-analyse opstellen met ouders
 • Communicatie-actieplan meelezen
Share

Workshop Atlas College

Opdracht: workshop social media

Aanleiding: de 5 VO-scholen van het Atlas College willen meer doen met social media.

Deelnemers: de locatiedirecteuren, bestuursvoorzitter en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de communicatie op de locaties.

Doelen: ervaringen uitwisselen, informeren over mogelijkheden social media door scholen, weten welke social media je kunt inzetten en inzicht in trends op gebied van social media.

Share

Montessorischool Passe Partout Zoetermeer

Opdracht: ondersteuning bij profileringstraject en communicatie (maart- juni 2016).

Rol: onderzoeker, adviseur en marketeer i.s.m. Scholen met Succes.

Aanleiding: dalend leerlingaantal en school wordt onderdeel Montessori Kindcentrum.

Aanpak:

 • Panelgesprekken onder ouders onder- en bovenbouw en medewerkers
 • Concurrentie onderzoek (profilering en communicatie)
 • Doorvertaling in marketingcommunicatievoorstellen.

Opgeleverd:

Diverse documenten, waaronder verslag panelonderzoeken, communicatiemiddelenanalyse (incl. concurrenten) en communicatie-actieplan.

Share

Kenteq Onderwijs

Opdracht: interim marketingcommunicatie (dec. 15 – april 16) om marketingcommunicatie structureel op te zetten voor Kenteq Onderwijs en een van haar producten Techniekstad (flexibel technisch lesmateriaal voor (V)Mbo-opleidingen bol en bbl niveau 1 t/m 4).

Opgeleverd:

 • Brand Essence Techniekstad
 • Nieuw logo en vormgeving Techniekstad
 • Diverse mailings en nieuwsbrieven, social media en PR (Techniekstad en Kenteq Onderwijs)
 • Websites Kenteq (aangepast) en Techniekstad (nieuw)
 • Aanzet tot strategisch marketingcommunicatieplan Kenteq Onderwijs (incl. SWOT en confrontatiematrix).
Share

CED-Groep

Opdrachten:

 1. Interim marketingcommunicatie i.v.m. zwangerschap (aug. 15 – feb. 16) o.a. lesprogramma’s Nieuwsbegrip (introductie Nieuwsbegrip Thuis, up-sell project, NieuwsRekenen), De Vreedzame school, introductie Newswise (begrijpend lezen voor vak Engels PO/VO/MBO) en Sil op school (kleutermethode).
 2. Interim marketingcommunicatie (feb. 16 – dec. 16) o.a. lesprogramma’s Newswise (begrijpend lezen voor vak Engels PO/VO/MBO), Sil op school (kleutermethode) en Skillis.

Rol: marketeer/communicatie binnen salesteams en projecten (PO en VO)

Aanleiding: behoefte aan ondersteuning op de afdeling communicatie vanwege uitbreiding werkzaamheden.

Aanpak:

 • Diverse onderzoeken onder leerkrachten
 • Brand Essence
 • Doorvertaling in communicatie en social media
 • Salesfunnel opgezet

Opgeleverd:

 • Diverse communicatie-uitingen (o.a. advertenties, google adwords, artikelen)
 • Bijdrage aan beurzen (incl. evaluaties)
 • Websites (nieuw en aangepast)

 

Share

Blink Educatie

Opdracht: definitieve naam voor het lesprogramma op gebied van talentontwikkeling, briefing visuele identiteit en ontwikkeling site inclusief content (april – juli 2015).

Rol: marketeer binnen het project Talentontwikkeling (Blink Educatie/ PO)

Aanleiding: er is in de PO-markt behoefte aan ondersteuning op het gebied van talentontwikkeling.

Aanpak:

 • Diverse peilingen onder leerkrachten
 • Panelgesprek met leerkrachten over talentontwikkeling
 • Doorvertaling in website

Opgeleverd:

 • Naam voor het programma
 • Website
Share

St. Dominicusschool Utrecht

Opdracht: ondersteuning bij profileringstraject en vervolg activiteiten (jan.- april 2015, december 2016).

Rol: adviseur/ sparringpartner.

Aanleiding: alle KSU-scholen kiezen een nieuwe profilering i.s.m. Scholen met Succes.

Aanpak:

 • Analyse imago onderzoek en bespreking vervolg acties (december 2016)
 • Peiling onder medewerkers (en reeds gedane peilingen onder ouders en leerlingen)
 • Concurrentie onderzoek
 • Sessie met team, directeur Scholen met Succes, schoolmanager en KSU-clusterdirecteur
 • Doorvertaling in marketingvoorstellen.

Opgeleverd:

 • Diverse documenten, waaronder Beschrijving marktsituatie, SWOT en confrontatiematrix.
Share

Educatieve Uitgeverij

Opdracht: new business model ontwikkelen Businessunit Voortgezet onderwijs

Rol: projectmarketeer, verantwoordelijk voor alle marketingactiviteiten binnen project

Aanleiding: behoefte aan vernieuwing van het aanbod van leermiddelen

Aanpak:

 • Brainstorms m.b.v. Service Design om te komen tot een Business Model Canvas
 • (Markt)onderzoek/interviews om customer insights te verzamelen
 • Co-creatie sessies met docenten en schoolmanagers (coördinatie)
 • Doorvertaling in voorstellen (getoetst) op gebied van product en pricing

Opgeleverd:

 • Bijdrage aan getoetst new business model
 • Onderzoek en definiëring docenttypen (Motivaction)
 • Interne communicatie uitingen
Share