St. Dominicusschool Utrecht

Opdracht: ondersteuning bij profileringstraject en vervolg activiteiten (jan.- april 2015, december 2016).

Rol: adviseur/ sparringpartner.

Aanleiding: alle KSU-scholen kiezen een nieuwe profilering i.s.m. Scholen met Succes.

Aanpak:

  • Analyse imago onderzoek en bespreking vervolg acties (december 2016)
  • Peiling onder medewerkers (en reeds gedane peilingen onder ouders en leerlingen)
  • Concurrentie onderzoek
  • Sessie met team, directeur Scholen met Succes, schoolmanager en KSU-clusterdirecteur
  • Doorvertaling in marketingvoorstellen.

Opgeleverd:

  • Diverse documenten, waaronder Beschrijving marktsituatie, SWOT en confrontatiematrix.
Share
Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.