Betere profilering van je school in slechts 15 minuten

Als schooldirecteur of leerkracht heb je genoeg of zelfs te veel op je bordje. Jullie leerlingen komen (terecht) op nummer één, daarnaast ook nog je administratie, regelmatig overleggen en alle andere to-do-dingen. Marketing schiet er dan vaak bij in. Toch is het belangrijk regelmatig aandacht te besteden aan marketingactiviteiten voor jouw school. Daarom krijg jij in deze blog van mij vijf marketingacties die maar 15 minuten van je tijd kosten en direct resultaat opleveren.

1. Optimaliseer 1 pagina op je website

Waarschijnlijk weet je nog wel een webpagina van jullie schoolsite waar een aanpassing nodig is of waarvan de SEO beter kan. De hele website in één keer aanpassen is een groot project, maar elke week een kwartier om wat wijzigingen door te voeren is goed te doen.

2. Check je social media

Elke dag 1 bericht op social media zorgt al voor een betere profilering van je school. Check elke dag op een vast tijdstip jullie social media pagina’s en plaats zelf een bericht. Juist de interactie van dit medium maakt het gebruik ervan interessant. Plaats bijvoorbeeld een reactie op een Facebook-bericht, of stel zelf een vraag op Twitter om reacties uit te lokken. Dit hoeft niet meer dan 15 minuten te kosten.

PS Verzamel al je ideeën en leuke posts over onderwijsgerelateerde onderwerpen op één plek. Als je inspiratie zoekt voor een bericht kun je altijd even in je ideeënverzamelbox kijken.

3. Neem de meest gestelde vragen op in je (extra) nieuwsbrief

Je krijgt als schoolleider/ bouwcoördinator/ leerkracht vaak dezelfde vragen van ouders. Verzamel deze vragen en neem één keer per schooljaar de vijf meest gestelde vragen op in jullie nieuwsbrief. Of maak er een speciale editie van. Plaats deze meest gestelde vragen ook op je website (eventueel ook de vragen van nieuwe ouders) of op jullie ouderportal. Dit kost je niet veel tijd, je helpt hiermee de ouders en het scheelt je als school veel tijd.

4. Onderhoud je PR-contacten

Bel (of mail) de redacties van drie lokale kranten om hen op de hoogte te brengen van de plannen voor het komende schooljaar. Nodig hen uit voor bijvoorbeeld het (lustrum)feest, schoolevenement of een koffiedate. Vertel over jullie gekozen schoolprofiel, speerpunten en (laat zien) hoe jullie dit in de praktijk waarmaken. Het levert niet altijd direct een artikel op, maar op de lange termijn zijn dit vaak waardevolle relaties. Ook deze actie kost niet meer dan een kwartier.

5. Plaats een foto

Eén beeld zegt meer dan duizend woorden. Maak een foto van iets waar jij, je leerlingen of docenten op dat moment mee bezig zijn of van iets dat je bezig houdt. Bijvoorbeeld nieuwe school t-shirts, een sportdag, een bijzondere les etc. Deel deze op social media, jullie site en/of in de nieuwsbrief (met toestemming van ouders en leerlingen natuurlijk). Neem bij de foto of in het onderschrift altijd een link op naar jullie website. Dit kost niet veel tijd en brengt je school weer even onder de aandacht.

Marketing kan het beste structureel aangepakt worden door het samenstellen van een marketingwerkgroep bestaande uit directie, leerkracht(en) en ouders. Maak hen samen verantwoordelijk voor alle communicatie vanuit je school. Verdeel onderling de taken, waaronder de bovenstaande acties die je binnen 15 minuten kunt doen. Je zult zien dat bij regelmatige acties je schoolprofilering beter wordt.

Share

Verborgen talent brengt je geen schoolimago. Werk er bewust aan

Het imago van een school speelt een grote rol in de schoolkeuze van ouders. Het is dan ook belangrijk om een goed imago, dat past bij je identiteit, op te bouwen en bewust te onderhouden als school. Het werken aan een beter schoolimago is complex. Hoe doe je dit op een goede manier?

Vooral bezig met de binnenkant
“Verborgen talent brengt je geen reputatie”, is een eeuwen oude uitspraak van Desiderius Erasmus. De uitspraak klopt, ook voor scholen. Je kunt als school inhoudelijk uitstekend werk (lees onderwijs) leveren en toch een slecht imago hebben.
Een imago is het beeld dat mensen van jouw school hebben. Dat beeld kun je beïnvloeden. Het komt tot stand door indrukken, kennis, ervaringen, gevoelens en verwachtingen.
Het onderwijs is een sector waar men zich vooral bezig houdt met de inhoud, het onderwijs (de binnenkant). Goed onderwijs bieden is en blijft de basis, dat moet in orde zijn, om daarna aan de buitenkant te werken en die goede dingen zichtbaar te maken. De buitenkant en de ‘uiterlijkheden van een school’ (schoolgebouw, klaslokaal en zelfs dat van het team) hebben meer invloed dan onderwijsprofessionals vaak denken en zouden willen.
Ouders daarentegen, degenen die samen het imago van de school mede bepalen, hebben doorgaans geen verstand van de inhoud. Ouders zeggen wel dat ze de school van hun keuze goed kennen, maar vaak is hun oordeel gebaseerd op een minimum aan feitelijke informatie (sterke en zwakke punten van de school) en meer op uiterlijkheden en op hoe er in de buurt over de school wordt gepraat.
De schooldirecteur heeft een uiterst belangrijke rol bij imago ontwikkeling. Hij/zij moet het team overtuigen van het belang van de buitenkant.

Hoe werk je aan je imago?
Het is ten eerste belangrijk te weten hoe de school bekend staat in de omgeving en bij ouders. Wat wordt er verteld over de school, de leraren (ook allemaal een eigen imago) en activiteiten van de school. Wat is positief, wat is negatief?
Vervolgens moet je kijken of het imago overeenkomt met wat je als school wil uitstralen (gewenste identiteit). Bepaal je schoolprofiel, bijvoorbeeld wij zijn een innovatieve school.
Ideaal voor imagoversterking is het wanneer de identiteit (de binnenkant) helemaal overeenkomt met het imago (de buitenkant). Dit zie je echter niet vaak. Als je bijvoorbeeld zegt een innovatieve school te zijn en je werkt klassikaal en alleen nog met boeken, dan kun je nog zoveel aan PR doen, maar het versterkt je imago als innovatieve school niet.

Structureel met communicatie bezig
Om een goed imago, dat past bij de identiteit, op te bouwen is het noodzakelijk bewust bezig te gaan met marketing, communicatie en PR van je school.
Het gaat mij aan mijn hart als ik scholen zo druk bezig zie met hun belangrijkste primaire taak, dat hun communicatie naar buiten in het gedrang komt. Het gevolg: andere scholen die wel structureel met marketing en communicatie bezig zijn, trekken steeds meer leerlingen en doen het goed. Je hoort veel positieve geluiden over die scholen, terwijl jouw school lijkt weg te zakken in een moeras van negativiteit, geruchten en onbegrip. Om het tij te keren is niet alleen een kwestie van de schouders eronder door de hele school en een intensief PR-offensief. Het is tijd om het verhaal van jouw school gestructureerd naar buiten te brengen door elke medewerker. Want elke leraar, conciërge, ouder en leerling is ambassadeur van jouw school.
Zorg ervoor dat alle teksten en foto’s op je website en in je folder, alle activiteiten die je organiseert en de sfeer die je school uitstraalt het schoolprofiel benadrukken. Dus alles wat je doet, moet je schoolprofiel onderstrepen en een duidelijke rode draad hebben. Die boodschap moet je blijven herhalen, herhalen en herhalen. Als je als school nooit iets van je laat horen, zullen anderen voor jou spreken. Dat moet je altijd vermijden.

De winst
De winst is duidelijk: met een beter imago wordt het uiteindelijk een stuk eenvoudiger om leerkrachten en schoolleiders te werven én te behouden, het team krijgt een beter gevoel over haar werk en de omgeving heeft door de juiste communicatie en ambassadeurschap beter zicht op waar de school voor staat.
Ook scholen met een sterk imago moeten hieraan blijven werken. Zij hebben het makkelijker, want een sterk schoolmerk kan meer tegenslag verdragen en hoeft minder moeite te doen, maar ook zij moeten hun reputatie blijven voeden.

Investeren in onderzoek, ontwikkeling en borging van het schoolimago leidt dan in een aantal jaren tot:

• een duidelijke verbetering van de beeldvorming en het schoolimago;

• een helder en onderscheidend schoolprofiel;

• vertrouwen in de school;

• toename van leerlingenaantallen;

• vergroting van plezier in het werken voor het team en de schoolleiding.

Share

Schoolcommunicatie: betrek ouders, team & leerlingen

Schoolmarketing is het beste samen met de drie belangrijkste doelgroepen voor elkaar te krijgen: ouders, leraren en leerlingen. Zij bepalen ook samen het succes van je school. Hoe je dit doet? Werk met een marketing/pr-groep.

Waarom? Wat ik vaak merk op scholen is dat een van de leerkrachten, die enigszins interesse heeft in marketing of gewoon ingedeeld is, verantwoordelijk is voor alle externe communicatie van die school. Of het opzetten en beheren van de schoolwebsite ligt regelmatig bij een ouder. Totdat zijn/haar kinderen van school af gaan en die taken en kennis moeten worden overgedragen. Drempels hierbij zijn vaak te weinig tijd, te weinig kennis en/of ervaring en dat er geen schoolmarketingplan aan ten grondslag ligt.
Communicatie is overal en van iedereen in de school. Van de conciërge tot de bovenschoolse clusterdirecteur. Iedere leraar stuurt berichten, foto’s en filmpjes rond via diverse kanalen. Steeds vaker geplaatst op ouderportalen of in apps, waar makkelijk een reactie gegeven kan worden en volop gedeeld wordt (of kan worden). Ouders posten ook veelvuldig op social media over wat hun kinderen op school doen. Het gevolg is dat nog meer dan vroeger iedereen zich een mening vormt over wat goed gaat in de school en wat niet. Het is daarom belangrijker dan ooit dat je als school een heldere visie hebt, weet waar de school voor staat en waar de school voor gaat.

Hoe?
Formeer samen met een aantal ouders (altijd wel iemand die werkt in de communicatie of interesse hierin heeft), directie en enkele leraren een marketing/pr-groep. Laat hen het communicatieplan mede invullen en maak hen samen verantwoordelijk voor alle communicatie. Verdeel onderling de taken, zoals de website, de communicatie rondom de komende ouderavond en het regelen van een artikel in de lokale krant over het schoollustrum. Ook is het goed om een aantal leerlingen (uit de leerlingenraad) regelmatig te vragen mee te denken of om nieuwe content te ontwikkelen voor de website.

Resultaat?
Zo ligt de communicatie niet bij een persoon, is er een back-up en wordt het een gedeelde verantwoordelijkheid. Alle doelgroepen zijn vertegenwoordigd, kunnen invloed uitoefenen en met ieders eigen kijk en expertise wordt de kwaliteit beter en ben je effectiever in je schoolcommunicatie.
Samen sta je sterker en draag je allemaal bij aan een trots gevoel over je school.

Share

Staat de website van je school ook te vol?

De vraag die ik veelvuldig van verschillende scholen die ik begeleid krijg: “Op onze website willen wij veel boodschappen vertellen. Hoe kiezen we de juiste boodschap?” Er is zoveel te vertellen als school, maar wat is nu het belangrijkste?
Als je te veel vertelt, wordt je site al snel een zoekplaatje en is het moeilijk om er wijs uit te worden. Ik zie veel schoolwebsites met dit probleem. Ik geef je 4 tips om dit te verbeteren.

Tip 1: Bezoeker scannen je homepage 
Bezoekers die voor het eerst op een website komen, proberen zich te oriënteren. Ze lezen niet, ze scannen een pagina eerst en vragen zich af: Wat is dit voor een website? Welke organisatie zit erachter? Is dit commercieel of non-profit? Als dit niet direct duidelijk is, haken ze af. Simpele ingrepen die je homepage duidelijker maken zijn:
• Zet een tagline bij je logo (de kernactiviteit van de school in 2 of 3 woorden, bijvoorbeeld ‘Onderwijs met aandacht en ambitie’
• Benoem de kernactiviteit of het doel van je website in de paginakop op je homepage; Laat ieder kind stralen!
• Simpel functioneel beeldmateriaal dat de kernactiviteit en de onderscheidende kenmerken van de school laten zien. Een goed voorbeeld vind ik deze homepage.
De informatie op je website zal steeds meer gericht zijn op oriënterende ouders, omdat je voor bestaande ouders allerlei apps of portals hebt. Op je homepage moet dus direct duidelijk zijn waar oriënterende ouders de informatie die ze zoeken kunnen vinden.

Tip 2: Belangrijkste redenen sitebezoek?
Een volle site hoeft geen probleem te zijn. Het is alleen een probleem als je website te vol overkomt. Hoe voorkom je dit? Probeer erachter te komen, bijvoorbeeld via Google Analytics, welke pagina’s het meest bezocht worden. Zet deze onderwerpen prominent op je homepage, zodat bezoekers makkelijk naar deze pagina’s kunnen doorklikken. De belangrijkste redenen waarom bezoekers op je schoolsite komen, zijn over het algemeen: Informatie over de school lezen (en meer scholen vergelijken), datum van de open dag en/of rondleidingen opzoeken (evt. aanmelden), een afspraak maken of inschrijven voor de school.

Tip 3: Gebruik handige buttons en hyperlinks
Bezoekers komen voor informatie naar je website die ze snel willen vinden. Ze zitten altijd klaar om weg of door te klikken of te swipen. Plaats buttons waar bezoekers meer informatie over het onderwerp vinden. Bijvoorbeeld ‘aanmelden’.
Ook hyperlinks zijn handig, die vallen op want ze zijn onderstreept en geef ze een afwijkende kleur. Zet altijd handige informatie in de hyperlink en niet klik hier of lees meer. Omschrijf heel kort de inhoud van de pagina waarnaar je linkt of wat de bezoeker er leest. Zoals bijvoorbeeld ‘Bekijk ons programma opendag 2017’ of Lees meer over Leerlingondersteuning.

Tip 4: Plaats regelmatig interessante content
Je kent het wel; eindeloze webteksten die zo uit een folder of schoolgids komen en je vervelen. Je haakt af en klikt snel weg. Zorg voor relevante content die zó interessant is, dat bezoekers er door getriggerd worden en er speciaal voor terugkomen. Dit kan in de vorm van een blog en/of vlog van leerlingen of leerkrachten. Interessante content kan zijn:
• Handige tips waar je op moet letten tijdens het schoolkeuzeproces
• Praktische quick wins bij huiswerk(begeleiding)
• Filmpjes die een probleem voor ouders en/of leerlingen oplossen, bijvoorbeeld ‘Onze hulp bij dyslexie’.
Ook hiervan kun je natuurlijk weer nagaan wat goed gelezen wordt en welke onderwerpen niet.
O ja, en schrijven voor internet is echt een vak apart. Tekst zijn korter, vlotter geschreven in een enthousiaste stijl. Ook moeten teksten ‘SEO-proof’ zijn, om te zorgen dat je site beter vindbaar is in de zoekmachines. Schakel dus vooral een (externe) expert hiervoor in. Check ook eens of de site geschikt is voor mobiele devices, omdat steeds meer mensen op telefoon of tablet sites bezoeken.

Maak je website dus niet te vol en zorg dat het interessante en relevante content is voor de bezoeker. Benadruk die informatie waarvan je weet dat ouders hier naar op zoek zijn d.m.v. knoppen of hyperlinks. Vraag je doelgroep ook eens naar wat ze van je schoolwebsite vinden. “Is het interessant of haak je af”?

Als je dit een interessant blog vindt, vind ik het fijn als je het deelt op FB, Twitter of Linkedin. Dank alvast.

Share

Hoe je bewijst wat je belooft als school

Laatst sprak ik een schooldirecteur. Ik gaf hem de tip om op hun website niet alleen alles te vertellen over de school, maar om ook het bewijs te leveren dat hun onderwijs werkt. In deze blog geef ik je 4 manieren om te bewijzen wat je belooft.

Waarom klanten bewijs willen zien
Klanten (lees: huidige en toekomstige ouders) zijn pas overtuigd als je ook het bewijs levert. Je hebt bewijs nodig om eventuele twijfels van tafel te vegen. Ons brein heeft weerstand tegen verandering. Klanten laten onbewust het liefst alles bij het oude. Wat jij als school ‘verkoopt’ kan een verandering van die status quo betekenen, waartegen het onderbewuste zich verzet.
Een van de dingen die het brein automatisch uit verzet doet, is bewijs eisen. Als jij niet of onvoldoende laat zien dat je waarmaakt wat je belooft, dan nemen ouders liever het zekere voor het onzekere. Ze kiezen dan bijvoorbeeld voor de buurtschool die ze kennen (van verhalen) of die wel het bewijs levert. Ze komen niet verder dan het bekijken van jouw site. Het ontbreken van bewijs is een van de meest voorkomende problemen die ik tegenkom op websites van scholen. De 4 manieren op een rij.

Bewijs type 1: Testimonials
Testimonials zijn reacties van tevreden leerlingen en/of ouders in de vorm van tekst (quotes) of filmpjes, die je gebruikt in je marketinguitingen.
Testimonials zijn erg krachtig, maar ik zie ze zelden. Misschien heb jij ze ook niet op je site staan, omdat je vergeten bent om tevreden ouders of leerlingen om een reactie te vragen, of misschien omdat je denkt dat je ze lastigvalt met zo’n verzoek. Want ze moeten er toch even tijd in steken. Meestal vinden klanten dit geen probleem, maar je moet er wel om vragen. Gebruik de momenten waarop er toch al contact is. Bijvoorbeeld in een leerling/oudertevredenheidsonderzoek. Vraag waarom men voor de school gekozen heeft of waarom ze zo tevreden zijn. Social media is ook een prima middel om dergelijke vragen een keer te posten. Vraag bijvoorbeeld ook eens hoe waarschijnlijk het is dat ze de school aan anderen aanbevelen, op een schaal van 1 tot 10. De gemiddelde score is een soort rapportcijfer voor je school, wat voor veel ouders genoeg bewijs is.

Bewijs type 2: Cijfers
Een andere vorm van bewijs dat overtuigend is voor het brein zijn cijfers. Cijfers die helpen om aan te tonen dat je school inderdaad zo goed werkt als jij claimt. Bronnen die je kunt gebruiken zijn:
• Cijfers van je leerlingen, bijvoorbeeld de scores van de eindtoetsen en uitstroomcijfers naar het voortgezet onderwijs.
• Artikelen, white papers en publicaties die aansluiten bij jullie onderwijsconcept. Of media-uitingen waarin je genoemd wordt, geïnterviewd bent en je school op een positieve manier wordt gepresenteerd.
• Onderzoeken die jouw school (zelf) heeft gedaan om te bewijzen dat je doet wat jij belooft zoals leerling-en/of oudertevredenheidspeiling. “Onze school krijgt dit jaar gemiddeld een 8 van onze leerlingen en een 7,5 van de ouders voor ons onderwijs”.
• Beoordelingscijfers van klanten, zoals reviews, ratings en sterren. Denk aan de samenvatting van het Inspectierapport over de school. Dit kunnen ook likes op Facebook zijn van een schoolactiviteit. Of vraag na afloop van je (informatieve) ouderavond een evaluatieformulier in te vullen. Geef je formulier niet de saaie naam ‘Evaluatieformulier’, maar een luchtige titel zoals ‘Wat vond je van deze ouderavond?’.

Bewijs type 3: Filmpjes
Albert Einstein heeft iets slims gezegd dat je kunt gebruiken om bewijzen te leveren: ‘Example isn’t another way to teach. It’s the only way to teach’. Als je ouders wilt laten zien hoe goed jullie onderwijs is, demonstreer hoe het werkt in de praktijk.
Het leveren van onomstotelijk bewijs in de vorm van een filmpje is een mooie kans om beelden in het hoofd van je klanten te stoppen waar ze over kunnen praten met andere ouders. Je (potentiële) klanten zien het echt voor zich.

Bewijs type 4: Keurmerken en awards
Je kunt ook extern bewijs leveren om aan te tonen dat je goed onderwijs levert door keurmerken en awards. Voorbeelden daarvan zijn:
• ‘Keurmerk’ als ‘Excellente School’
• Lidmaatschappen van instanties of beroepsverenigingen
• Bekende partners met wie je samenwerkt
• Gewonnen awards (of nominaties) en eervolle vermeldingen, als Leraar van het jaar.
Denk niet dat keurmerken alleen overtuigend zijn als ze heel bekend zijn, of dat awards alleen het vermelden waard zijn als je hebt gewonnen. Alles wat serieus is, mag je op je website en in je andere marketinguitingen gebruiken. Klanten zoeken actief naar dit soort erkenningen, omdat die voor hen een snel bewijs zijn dat het goed is, zodat ze niet verder hoeven te zoeken. Je kunt er ook zelf een bedenken, zoals ‘Favoriet van onze leerlingenraad’ bijvoorbeeld bij de keuze van een nieuw speeltoestel. Het laat ook zien hoe je als school op democratische manier besluiten neemt.

Share

Durf je als school te kiezen?

De laatste tijd merk ik, in gesprekken met scholen, dat zij het lastig vinden om keuzes te maken voor een specifiek onderwijsconcept. Allemaal scholen met veel kennis en ervaring, maar die alles voor iedereen willen bieden. Als ik hun sites bekijk, beschrijven en tonen ze alles wat zij als school bieden en doen. Bijvoorbeeld ‘we bieden goed onderwijs’, ‘de beste zorg’ en ‘wij halen het beste uit ieder kind’. Daarnaast worden dan de foto’s van alle schoolse activiteiten afgebeeld. Maar als je geen keuzes maakt als het gaat om je schoolmarketing, levert dit je niets op.

Meer leerlingen aantrekken
Waar veel scholen tegenaan lopen, is dat ze niet echt durven te kiezen voor een specifiek onderwijsconcept dat bestaat uit de identiteit, missie, visie en kenmerken van hun onderwijs.
Zij denken dat ze hierdoor kansen missen in de markt. Lees; minder leerlingen trekken. Maar het werkt juist andersom. Als je kiest voor een concreet onderwijsconcept, word je juist veel duidelijker en trek je juist hierdoor meer leerlingen aan. De buitenwereld weet, waar je voor staat en voor wie jij het verschil maakt. Men weet wat de specialiteit van de school is en waar jouw onderscheidend vermogen ligt.

Grote vis
In welke vijver ben jij nu de grote vis? Als je weet welk deel van die vijver van jou is, kun je veel makkelijker keuzes maken (wat past daar wel bij en wat niet). Daarna kun je gerichter communiceren met je doelgroep. Zo krijg je aantrekkingskracht en komen die wensklanten (lees leerlingen) vanzelf naar je toe. Dus durf te kiezen en ze kiezen jouw school.

Gerichte communicatie
Je kunt je communicatie dus niet op iedereen richten, want dan voelt niemand zich aangesproken. Een gemiste kans. Ik geef vaak het voorbeeld van de tennisballen. Gooi 5 ballen naar iemand toe en je zult zien dat er geen enkele bal gevangen wordt. Het is veel beter als je gericht de juiste bal naar iemand gooit. Dan is de kans groot dat deze gevangen wordt. Het is belangrijk dat je weet, wie je wilt bereiken, wat jouw doelgroep beweegt en voor welke problemen zij een oplossing willen.

Scholen om van te leren
‘Scholen om van te leren’ toont acht innovatieve scholen (po en vo) die lef hebben getoond en keuzes hebben gemaakt. Mede daardoor vormen deze scholen een krachtig voorbeeld voor elke school die zich goed wil profileren. Een aantal van de scholen zijn als nieuwe school gestart en moesten hun missie, visie en identiteit (opnieuw) bepalen. Maar ook onderdeel gaan uitmaken van een IKC (Integraal Kind Centrum) kun je aangrijpen om weer met een schone lei en vanuit een duidelijk onderwijsconcept te beginnen.

Kiezen voor een duidelijke niche en daarmee een specifieke doelgroep is lastig. Maar uiteindelijk gaat dit als een olievlek voor je werken, omdat jij jouw leerlingen goed hebt geholpen. Ouders en leerlingen zijn daar enthousiast over en gaan dit doorvertellen en worden jouw beste ambassadeurs. Dat is de beste schoolmarketing die er is!

 

 

Share