AD artikel: Alleen goed onderwijs is niet meer goed genoeg

Scholen profileren zich steeds sterker om nieuwe leerlingen te lokken. “Ze concurreren elkaar kapot met gelikte brochures”, vinden critici. “Een puike ontwikkeling”, zeggen marketeers. Bron: Algemeen Dagblad (bijlage Schoolkeuze) 9/1/’17. Voor dit artikel ben ik geïnterviewd. Een van mijn quotes: “Je verhaal moet wel kloppen, anders krijg je het keihard terug”. Lees het hele artikel Alleen goed onderwijs is niet meer goed genoeg.

NB: Ik ben van mening dat scholen hun marketing op orde moeten hebben. Als onderwijsmarketeer weet ik ook dat goed onderwijs altijd de basis blijft. Niet opgenomen is: “Zonder die basis te verloochenen ga je nadrukkelijk op zoek naar die aspecten die jou onderscheiden van de massa. Wil je te boek staan als ‘ondernemende school’ of een school met een vernieuwend onderwijsconcept? Prima, maar dat moet dan wel in je lessen en in al je boodschappen naar ouders en leerlingen consequent terugkomen”.

Natuurlijk ben ik ook geen voorstander van scholen die elkaar kapot concurreren en snap ik dat er een akkoord wordt gesloten tussen middelbare scholen uit een stad om elkaar niet met advertentiecampagnes te beconcurreren. Toch is het voor elke school goed om duidelijk te weten en te laten zien waar ze voor staan. Iedere school doet aan marketing, want ze hebben een website en organiseren een open dag. Marketing is de schijnwerper plaatsen op wat je al goed doet en om te laten zien waar je in uitblinkt.

Share

Staat de website van je school ook te vol?

De vraag die ik veelvuldig van verschillende scholen die ik begeleid krijg: “Op onze website willen wij veel boodschappen vertellen. Hoe kiezen we de juiste boodschap?” Er is zoveel te vertellen als school, maar wat is nu het belangrijkste?
Als je te veel vertelt, wordt je site al snel een zoekplaatje en is het moeilijk om er wijs uit te worden. Ik zie veel schoolwebsites met dit probleem. Ik geef je 4 tips om dit te verbeteren.

Tip 1: Bezoeker scannen je homepage 
Bezoekers die voor het eerst op een website komen, proberen zich te oriënteren. Ze lezen niet, ze scannen een pagina eerst en vragen zich af: Wat is dit voor een website? Welke organisatie zit erachter? Is dit commercieel of non-profit? Als dit niet direct duidelijk is, haken ze af. Simpele ingrepen die je homepage duidelijker maken zijn:
• Zet een tagline bij je logo (de kernactiviteit van de school in 2 of 3 woorden, bijvoorbeeld ‘Onderwijs met aandacht en ambitie’
• Benoem de kernactiviteit of het doel van je website in de paginakop op je homepage; Laat ieder kind stralen!
• Simpel functioneel beeldmateriaal dat de kernactiviteit en de onderscheidende kenmerken van de school laten zien. Een goed voorbeeld vind ik deze homepage.
De informatie op je website zal steeds meer gericht zijn op oriënterende ouders, omdat je voor bestaande ouders allerlei apps of portals hebt. Op je homepage moet dus direct duidelijk zijn waar oriënterende ouders de informatie die ze zoeken kunnen vinden.

Tip 2: Belangrijkste redenen sitebezoek?
Een volle site hoeft geen probleem te zijn. Het is alleen een probleem als je website te vol overkomt. Hoe voorkom je dit? Probeer erachter te komen, bijvoorbeeld via Google Analytics, welke pagina’s het meest bezocht worden. Zet deze onderwerpen prominent op je homepage, zodat bezoekers makkelijk naar deze pagina’s kunnen doorklikken. De belangrijkste redenen waarom bezoekers op je schoolsite komen, zijn over het algemeen: Informatie over de school lezen (en meer scholen vergelijken), datum van de open dag en/of rondleidingen opzoeken (evt. aanmelden), een afspraak maken of inschrijven voor de school.

Tip 3: Gebruik handige buttons en hyperlinks
Bezoekers komen voor informatie naar je website die ze snel willen vinden. Ze zitten altijd klaar om weg of door te klikken of te swipen. Plaats buttons waar bezoekers meer informatie over het onderwerp vinden. Bijvoorbeeld ‘aanmelden’.
Ook hyperlinks zijn handig, die vallen op want ze zijn onderstreept en geef ze een afwijkende kleur. Zet altijd handige informatie in de hyperlink en niet klik hier of lees meer. Omschrijf heel kort de inhoud van de pagina waarnaar je linkt of wat de bezoeker er leest. Zoals bijvoorbeeld ‘Bekijk ons programma opendag 2017’ of Lees meer over Leerlingondersteuning.

Tip 4: Plaats regelmatig interessante content
Je kent het wel; eindeloze webteksten die zo uit een folder of schoolgids komen en je vervelen. Je haakt af en klikt snel weg. Zorg voor relevante content die zó interessant is, dat bezoekers er door getriggerd worden en er speciaal voor terugkomen. Dit kan in de vorm van een blog en/of vlog van leerlingen of leerkrachten. Interessante content kan zijn:
• Handige tips waar je op moet letten tijdens het schoolkeuzeproces
• Praktische quick wins bij huiswerk(begeleiding)
• Filmpjes die een probleem voor ouders en/of leerlingen oplossen, bijvoorbeeld ‘Onze hulp bij dyslexie’.
Ook hiervan kun je natuurlijk weer nagaan wat goed gelezen wordt en welke onderwerpen niet.
O ja, en schrijven voor internet is echt een vak apart. Tekst zijn korter, vlotter geschreven in een enthousiaste stijl. Ook moeten teksten ‘SEO-proof’ zijn, om te zorgen dat je site beter vindbaar is in de zoekmachines. Schakel dus vooral een (externe) expert hiervoor in. Check ook eens of de site geschikt is voor mobiele devices, omdat steeds meer mensen op telefoon of tablet sites bezoeken.

Maak je website dus niet te vol en zorg dat het interessante en relevante content is voor de bezoeker. Benadruk die informatie waarvan je weet dat ouders hier naar op zoek zijn d.m.v. knoppen of hyperlinks. Vraag je doelgroep ook eens naar wat ze van je schoolwebsite vinden. “Is het interessant of haak je af”?

Als je dit een interessant blog vindt, vind ik het fijn als je het deelt op FB, Twitter of Linkedin. Dank alvast.

Share

Hoe marktgericht is jouw school?

Regelmatig hoor ik ‘marketing zou toch niet nodig moeten zijn, als we gewoon goed onderwijs bieden?’ Het wordt gezien als oppervlakkig, men ziet de meerwaarde niet en er rust een taboe op geld uitgeven aan zaken die niet onderwijsgerelateerd zijn. Goed onderwijs is en blijft natuurlijk de kerntaak voor scholen. Toch krijgen steeds meer scholen te maken met dalende leerlingaantallen, slecht imago en/of moeizame oudercommunicatie. Goede redenen om meer marktgericht te gaan werken. Hoe marktgericht is jouw school eigenlijk? Doe de check.

Van productgerichte naar marktgerichte scholen
Het marketingdenken door scholen heeft een vlucht genomen in de onderwijswereld. Dalende leerlingenaantallen was de aanleiding voor scholen om marketing in te zetten. Scholen gingen van productgericht (reactief; ‘een goed product verkoopt zichzelf’) via verkoopgericht (actief; ‘een goed product moet goed worden verkocht’) naar marktgericht (creatief; ‘een goed product moet ook aansluiten bij de wensen van de klant’/ klant centraal). Een goede manier om te starten met marktgericht denken en handelen is werken aan een marketingplan. Als basis kun je hierbij goed het e-boek ‘Marketingplan voor scholen- jouw school in 4 stappen op de kaart’ gebruiken.

Waarom marktgericht?
Marktgerichte scholen houden de markt en trends continu in de gaten. Zij weten dat het steeds belangrijker wordt om leerlingen en ouders aan de school te binden. Dit doe je ook door als school te laten zien wie je bent, waar je ‘extra’ goed in bent, en vooral wat jouw school onderscheidt van de rest. Dat wordt gevraagd door de markt, door ouders die je moet verleiden om te kiezen voor jouw school, in een omgeving met (groeiende) concurrentie. Verzuilingsprincipes worden minder relevant en ouders baseren hun schoolkeuze op andere argumenten. Daarnaast is er een wet in de maak die het stichten van scholen gemakkelijker maakt. Steeds meer scholen zullen te maken krijgen met dalende leerlingaantallen. Ook de overheid (lees de inspectie) vraagt om duidelijke keuzes en meer transparantie onder andere door www.scholenopdekaart.nl. Bij het aantrekken van nieuw personeel en het gemotiveerd houden van zittend personeel is het nuttig als de school duidelijk maakt waar ze voor staat en waar ze naar streeft. Er is dus ook intern winst te behalen met schoolprofilering en marketing.

Checklist marktgerichte school
Met behulp van deze checklist kun je nagaan in hoeverre jouw school aan een aantal basisvoorwaarden voor marktgerichtheid voldoet. Geef aan welke van de genoemde items op jouw school van toepassing zijn. Ga daarna eens in een teamvergadering of marketingwerkgroep met elkaar er het gesprek over aan.
Ben benieuwd wat jullie er al aan doen of mee gaan doen. Laat het me weten.

Share

Hoe je bewijst wat je belooft als school

Laatst sprak ik een schooldirecteur. Ik gaf hem de tip om op hun website niet alleen alles te vertellen over de school, maar om ook het bewijs te leveren dat hun onderwijs werkt. In deze blog geef ik je 4 manieren om te bewijzen wat je belooft.

Waarom klanten bewijs willen zien
Klanten (lees: huidige en toekomstige ouders) zijn pas overtuigd als je ook het bewijs levert. Je hebt bewijs nodig om eventuele twijfels van tafel te vegen. Ons brein heeft weerstand tegen verandering. Klanten laten onbewust het liefst alles bij het oude. Wat jij als school ‘verkoopt’ kan een verandering van die status quo betekenen, waartegen het onderbewuste zich verzet.
Een van de dingen die het brein automatisch uit verzet doet, is bewijs eisen. Als jij niet of onvoldoende laat zien dat je waarmaakt wat je belooft, dan nemen ouders liever het zekere voor het onzekere. Ze kiezen dan bijvoorbeeld voor de buurtschool die ze kennen (van verhalen) of die wel het bewijs levert. Ze komen niet verder dan het bekijken van jouw site. Het ontbreken van bewijs is een van de meest voorkomende problemen die ik tegenkom op websites van scholen. De 4 manieren op een rij.

Bewijs type 1: Testimonials
Testimonials zijn reacties van tevreden leerlingen en/of ouders in de vorm van tekst (quotes) of filmpjes, die je gebruikt in je marketinguitingen.
Testimonials zijn erg krachtig, maar ik zie ze zelden. Misschien heb jij ze ook niet op je site staan, omdat je vergeten bent om tevreden ouders of leerlingen om een reactie te vragen, of misschien omdat je denkt dat je ze lastigvalt met zo’n verzoek. Want ze moeten er toch even tijd in steken. Meestal vinden klanten dit geen probleem, maar je moet er wel om vragen. Gebruik de momenten waarop er toch al contact is. Bijvoorbeeld in een leerling/oudertevredenheidsonderzoek. Vraag waarom men voor de school gekozen heeft of waarom ze zo tevreden zijn. Social media is ook een prima middel om dergelijke vragen een keer te posten. Vraag bijvoorbeeld ook eens hoe waarschijnlijk het is dat ze de school aan anderen aanbevelen, op een schaal van 1 tot 10. De gemiddelde score is een soort rapportcijfer voor je school, wat voor veel ouders genoeg bewijs is.

Bewijs type 2: Cijfers
Een andere vorm van bewijs dat overtuigend is voor het brein zijn cijfers. Cijfers die helpen om aan te tonen dat je school inderdaad zo goed werkt als jij claimt. Bronnen die je kunt gebruiken zijn:
• Cijfers van je leerlingen, bijvoorbeeld de scores van de eindtoetsen en uitstroomcijfers naar het voortgezet onderwijs.
• Artikelen, white papers en publicaties die aansluiten bij jullie onderwijsconcept. Of media-uitingen waarin je genoemd wordt, geïnterviewd bent en je school op een positieve manier wordt gepresenteerd.
• Onderzoeken die jouw school (zelf) heeft gedaan om te bewijzen dat je doet wat jij belooft zoals leerling-en/of oudertevredenheidspeiling. “Onze school krijgt dit jaar gemiddeld een 8 van onze leerlingen en een 7,5 van de ouders voor ons onderwijs”.
• Beoordelingscijfers van klanten, zoals reviews, ratings en sterren. Denk aan de samenvatting van het Inspectierapport over de school. Dit kunnen ook likes op Facebook zijn van een schoolactiviteit. Of vraag na afloop van je (informatieve) ouderavond een evaluatieformulier in te vullen. Geef je formulier niet de saaie naam ‘Evaluatieformulier’, maar een luchtige titel zoals ‘Wat vond je van deze ouderavond?’.

Bewijs type 3: Filmpjes
Albert Einstein heeft iets slims gezegd dat je kunt gebruiken om bewijzen te leveren: ‘Example isn’t another way to teach. It’s the only way to teach’. Als je ouders wilt laten zien hoe goed jullie onderwijs is, demonstreer hoe het werkt in de praktijk.
Het leveren van onomstotelijk bewijs in de vorm van een filmpje is een mooie kans om beelden in het hoofd van je klanten te stoppen waar ze over kunnen praten met andere ouders. Je (potentiële) klanten zien het echt voor zich.

Bewijs type 4: Keurmerken en awards
Je kunt ook extern bewijs leveren om aan te tonen dat je goed onderwijs levert door keurmerken en awards. Voorbeelden daarvan zijn:
• ‘Keurmerk’ als ‘Excellente School’
• Lidmaatschappen van instanties of beroepsverenigingen
• Bekende partners met wie je samenwerkt
• Gewonnen awards (of nominaties) en eervolle vermeldingen, als Leraar van het jaar.
Denk niet dat keurmerken alleen overtuigend zijn als ze heel bekend zijn, of dat awards alleen het vermelden waard zijn als je hebt gewonnen. Alles wat serieus is, mag je op je website en in je andere marketinguitingen gebruiken. Klanten zoeken actief naar dit soort erkenningen, omdat die voor hen een snel bewijs zijn dat het goed is, zodat ze niet verder hoeven te zoeken. Je kunt er ook zelf een bedenken, zoals ‘Favoriet van onze leerlingenraad’ bijvoorbeeld bij de keuze van een nieuw speeltoestel. Het laat ook zien hoe je als school op democratische manier besluiten neemt.

Share

Durf je als school te kiezen?

De laatste tijd merk ik, in gesprekken met scholen, dat zij het lastig vinden om keuzes te maken voor een specifiek onderwijsconcept. Allemaal scholen met veel kennis en ervaring, maar die alles voor iedereen willen bieden. Als ik hun sites bekijk, beschrijven en tonen ze alles wat zij als school bieden en doen. Bijvoorbeeld ‘we bieden goed onderwijs’, ‘de beste zorg’ en ‘wij halen het beste uit ieder kind’. Daarnaast worden dan de foto’s van alle schoolse activiteiten afgebeeld. Maar als je geen keuzes maakt als het gaat om je schoolmarketing, levert dit je niets op.

Meer leerlingen aantrekken
Waar veel scholen tegenaan lopen, is dat ze niet echt durven te kiezen voor een specifiek onderwijsconcept dat bestaat uit de identiteit, missie, visie en kenmerken van hun onderwijs.
Zij denken dat ze hierdoor kansen missen in de markt. Lees; minder leerlingen trekken. Maar het werkt juist andersom. Als je kiest voor een concreet onderwijsconcept, word je juist veel duidelijker en trek je juist hierdoor meer leerlingen aan. De buitenwereld weet, waar je voor staat en voor wie jij het verschil maakt. Men weet wat de specialiteit van de school is en waar jouw onderscheidend vermogen ligt.

Grote vis
In welke vijver ben jij nu de grote vis? Als je weet welk deel van die vijver van jou is, kun je veel makkelijker keuzes maken (wat past daar wel bij en wat niet). Daarna kun je gerichter communiceren met je doelgroep. Zo krijg je aantrekkingskracht en komen die wensklanten (lees leerlingen) vanzelf naar je toe. Dus durf te kiezen en ze kiezen jouw school.

Gerichte communicatie
Je kunt je communicatie dus niet op iedereen richten, want dan voelt niemand zich aangesproken. Een gemiste kans. Ik geef vaak het voorbeeld van de tennisballen. Gooi 5 ballen naar iemand toe en je zult zien dat er geen enkele bal gevangen wordt. Het is veel beter als je gericht de juiste bal naar iemand gooit. Dan is de kans groot dat deze gevangen wordt. Het is belangrijk dat je weet, wie je wilt bereiken, wat jouw doelgroep beweegt en voor welke problemen zij een oplossing willen.

Scholen om van te leren
‘Scholen om van te leren’ toont acht innovatieve scholen (po en vo) die lef hebben getoond en keuzes hebben gemaakt. Mede daardoor vormen deze scholen een krachtig voorbeeld voor elke school die zich goed wil profileren. Een aantal van de scholen zijn als nieuwe school gestart en moesten hun missie, visie en identiteit (opnieuw) bepalen. Maar ook onderdeel gaan uitmaken van een IKC (Integraal Kind Centrum) kun je aangrijpen om weer met een schone lei en vanuit een duidelijk onderwijsconcept te beginnen.

Kiezen voor een duidelijke niche en daarmee een specifieke doelgroep is lastig. Maar uiteindelijk gaat dit als een olievlek voor je werken, omdat jij jouw leerlingen goed hebt geholpen. Ouders en leerlingen zijn daar enthousiast over en gaan dit doorvertellen en worden jouw beste ambassadeurs. Dat is de beste schoolmarketing die er is!

 

 

Share

Maak als school eens een klantreis; verbeter in 5 stappen het oudercontact

Het maken van een klantreis (Customer Journey) is een klantgerichte techniek voor het ontwikkelen van nieuwe concepten en het optimaliseren van klantprocessen en diensten. Het maakt zichtbaar waar in het klantcontact verbeteringen mogelijk zijn om een optimale klantbeleving te realiseren over alle kanalen heen. Bijvoorbeeld bij het optimaliseren van je schoolsite. Graag neem ik je in dit blog mee door deze 5 praktische klantreisstappen voor scholen waarmee je het contact met ouders kunt verbeteren.

Stap 1: Weet wie je bent als school (the Why)
Voordat je aan de klantreis begint, moet je als school weten: Waarom doe je als school wat je doet? De “Why?” van Simon Sinek is de basis. De vraag die daarop volgt is hoe je dat doet: wat zijn de sterke punten van je school? Dit zijn ‘niet-kopieerbare voordelen’ (kenmerken die anderen niet hebben). Kortom, wat maakt jouw school uniek? Handvatten hierbij lees je in mijn e-boek.

Stap 2: Maak voor elke oudergroep een persona
Welke doelgroepen vinden jouw school interessant? Een persona is een karakterisering van een bepaald type klant in dit geval een ouder. Hij of zij staat als het ware voor een hele groep ouders. Het is een verzonnen persoon, maar door hem heel concreet te maken komt hij tot leven als een typische klant van je school. Persona’s kun je maken door:
• zelf in de huid te kruipen van een ouder. Ga bijvoorbeeld letterlijk na wat je tegenkomt als je zelf voor klant (ouder van een leerling bij jouw op school) speelt.
• leerkrachten die oudercontact hebben, te vragen naar hun ervaringen.
Let op: in de huid kruipen van je klant kan tot blinde vlekken leiden. Als leerkracht van een school blijf je vaak hardnekkig (wellicht onbewust) vanuit die school denken. Dit ondervang je door het inrichten van klankbordgroepen, het houden van panelgesprekken en/of interviews met ouders.

Gebruik een eenvoudig formulier  voor het neerzetten van een persona. Je beschrijft: naam, leeftijd, achtergrondinformatie, ervaring met de school en de behoefte van de ouder (onzekerheid wegnemen, overtuigen van de voordelen van de school). Pas daarna kijk je naar de behoefte van je school. Het kan zijn dat er verschillende persona’s naar voren komen en in de onderbouw (meer behoefte aan betrokkenheid bij school en aanwezigheid) en bovenbouw (ouders zijn wat meer op afstand en hebben andere behoeften) andere persona’s handig zijn.

Stap 3: Vul de klantreis in
Vul vervolgens de klantreis voor deze persona in. Hier zijn verschillende formats voor. Een populaire variant is die waarbij de tijd op de x-as staat en de emotie van de klant op de y-as (bijvoorbeeld zeer ontevreden, matig tevreden, neutraal, tevreden, zeer tevreden = superpromoter). In de grafiek zet je de contactmomenten met de ouder (o.a. informatie-avond, 10-minutengesprek, ouderhulp bij activiteit). Zijn ervaring bepaalt hoe hoog of laag het contactmoment in de grafiek scoort.

IKEA is een goed voorbeeld van een bedrijf die zijn merkbelofte waarmaakt met haar producten, service en klantbeleving. Denk aan de positieve afsluiting met een ijsje en/of hotdog. Dit draagt bij aan meer tevreden en loyale klanten.

Customer_Journey_IKEA

De tijdlijn (x-as) kun je in mogelijke fases van het koopgedrag onderverdelen: behoefte (kind is 3 jaar), informatieverzameling (bezoek websites scholen, rondleidingen en informatie opvragen andere ouders), informatie evaluatie (besluitvormingsgesprek tussen ouders over schoolkeuze), koop/ inschrijving school, gedrag na koop/ herhalingsaankoop (bij een volgend kind). Als school ben je per fase bezig met: werven nieuwe ouders (folder), activeren (rondleiding), ontwikkelen (afspraak nieuwe juf) en behouden (oudergesprek n.a.v. klacht).

Soms worden customer journeys in een cirkel geplot: je wil immers dat de klant bij je terug komt en dat de klantreis eigenlijk nooit eindigt. Per fase kun je die aanvullen met de emotie van de klant (wat denkt en voelt hij?), zijn ‘taken’ (bijvoorbeeld scholenaanbod verkennen en shortlist van scholen maken) en de kanalen, bijvoorbeeld een folder, de schoolgids en website of Google. Zo zou een overheersend gevoel van onzekerheid kunnen spelen bij de oriënterende ouders, je maakt namelijk een belangrijke keuze voor je kind. Ouders zoeken dan bevestiging.

Stap 4: Analyseer waar de ouder mee zit en zoek oplossingen
Bekijk per fase:
• welke vragen, problemen, emoties heeft de persona in deze fase?
• hoe kunnen we hierop inspringen?
Beschrijf zoveel mogelijk problemen en zoek bij elk probleem even zoveel oplossingen. In de vorm van een workshop met het team en ouders genereert dat veel inspiratie en ideeën. Uit de praktijk weet ik dat scholen op hun site zich vaak niet richten tot oriënterende ouders. Verwerk in de informatie in ieder geval het profiel van de school: waarin onderscheidt jouw school zich van andere scholen?

Stap 5: Maak de roadmap voor verandering
Zet alle ideeën in een overzicht, bijvoorbeeld in Excel. Bekijk vervolgens wat haalbaar is, wat je snel kunt oppakken en wat je later oppakt. Op die manier creëer je een roadmap voor verandering van bijvoorbeeld je website, maar ook het standaard nabellen van geïnteresseerde ouders. Ook kan uit de klantreis blijken, dat ouders behoefte hebben aan andere communicatiemiddelen zoals een filmpje, presentatie en/of testimonials van andere ouders van leerlingen op jouw school.

Emoties en gedrag van ouders zijn te grillig om allemaal te vangen in een simpel model. Daarbij komt dat wat de klant zegt vaak ook niet hetzelfde is als wat de klant doet en zijn beweegredenen waarom hij iets doet weer iets anders. Dus altijd juist inspelen op de klant zal dan ook niet altijd lukken, maar je hebt nu een praktische manier om de klantreis en de behoeften van je klant in kaart te brengen. Succes met het bedenken van oplossingen, waarmee je de ‘reis van de ouders’ verbetert.

Share

Ouders als superpromoters van je school

Wanneer leerkrachten en leerlingen zich prettig voelen op school, ouders tevreden zijn en zich verbonden voelen met de school, zullen ze uit zichzelf ‘reclame’ maken voor de school. De school wordt een gemeenschap waar je graag bij wilt horen. Superpromoters inzetten is een van de beste manieren om je school te profileren. Maar wat als dit niet vanzelf gaat?

Weten wat ouders willen
Een superpromoter is iemand die zich sterk verbonden voelt met de school, die het beste met de school voorheeft en die daarnaar handelt. Je creëert deze trouwe fans onder ouders uiteraard door goed onderwijs en goede service te bieden, maar vooral ook door hen aandacht te geven en rekening te houden met hun wensen. Doel is om van ‘eigen’ ouders (meer) tevreden ouders te maken, die met trots over je school vertellen. Deze ouders gaan zo steeds meer bijdragen aan positieve mond-tot-mondreclame.
Ga het gesprek aan als school met (een aantal) ouders over hoe zij het onderwijs en de school ervaren en zien. Dit kan tijdens rondleidingen van potentiële ouders (hoe win je het vertrouwen?) of bijvoorbeeld tijdens een oudercafé of ouderavond over een bepaald thema. Daarna kun je deze ideeën toetsen onder alle ouders d.m.v. een online onderzoek. Je kunt ook de uitkomsten van oudertevredenheidspeilingen gebruiken om indien nodig aanpassingen te doen en ervoor zorgen dat de tevredenheid onder ouders wordt vergroot. Je kunt in je onderzoeken ook de vraag opnemen ‘Zou u onze school aanbevelen aan andere ouders?’.
Ook inzicht in je doelgroep is hierbij belangrijk. Met welk type ouders heb je als school vooral te doen? Op basis van diverse onderzoeken naar schoolkeuzemotieven zijn ruwweg vier doelgroepen te onderscheiden zoals uit dit schema blijkt.
Hoe gerichter je eigen ouders en ouders van kinderen van drie jaar weet aan te spreken op hun behoeften en drijfveren hoe groter de kans dat die persoon superpromoter wordt en in actie komt.

Hoe stimuleer je superpromoters?
Superpromoters creëren kun je niet, maar stimuleren wel. Door actief te ‘netwerken’ onder ouders die jou bij je doelgroep kunnen introduceren. Iedere school heeft superpromoters onder haar ouders. Vraag eens tien van jouw trouwe fans om met elkaar en jou (en een collega) in gesprek te gaan. Tijdens deze bijeenkomst bespreek je het doel om van ouders meer tevreden ouders te maken en welke mogelijkheden er zijn om ouders hierbij te betrekken. Denk aan hen de ruimte geven op je schoolwebsite (d.m.v. een blog of quotes over de school), vraag of zij een rol willen spelen tijdens de open dag of bij het benaderen van andere potentiële ouders? Voorzie hen van promotiemateriaal (folders, schoolkalenders etc.) en laat hen actief ouders met jonge kinderen uit de eigen omgeving aanspreken om hen te wijzen op de school. De school geeft daar opvolging aan door bijvoorbeeld nabellen en/of uitnodigen voor een rondleiding etc.
Benadruk dat niks moet, het gaat om een intrinsieke houding van ambassadeurschap. Zorg dat zij goed weten wat je uit wil stralen als school, wat jij als school te bieden hebt en de unieke manier waarop je dat doet.
Bespreek dit regelmatig met deze ouders. Het schoolconcept (zie e-boek ‘Marketingplan voor scholen’), superpromoterschap en communicatie worden zo structureel ingebed in de schoolorganisatie.

Als je als school in staat bent tot goed contact met de zender (leerkracht, leerling, ouder, samenwerkingspartners) en je vervolgens consequent een juiste (bij de school passende) boodschap ventileert, is de kans groot dat die zender, via welk medium dan ook, het juiste verhaal over je school vertelt.

Share

Zet jouw school op de digitale kaart

Op iedere school in Nederland gebeuren dingen om trots op te zijn. Als we delen waar we goed in zijn, inspireren we elkaar om onderwijs beter te maken. Social media is een uitstekend medium om je school online te profileren. Tegelijkertijd verhoog je hiermee de ouderparticipatie.

Eerste kennismaking vaak online
Voor een oriënterende ouder of kind is de eerste kennismaking met de school vaak online. Naast informatie en een helder profiel van de school is het ook leuk om bijvoorbeeld foto’s, filmpjes te zien of het laatste nieuws en meningen van leerlingen te lezen via bijvoorbeeld Facebook of Twitter. Zo wordt de school toegankelijk en kan een aantrekkelijk beeld worden neergezet. Je geeft je je school letterlijk een gezicht.
Social media is ook een goed middel om de ouderparticipatie met school te versterken. Ouders laten meedenken over andere schooltijden of activeren voor een evenement kan bijvoorbeeld via een oproep op social media. Dit delen moet wel frequent gedaan worden en niet alleen een paar (onderwijskundige) hoogtepunten en evenementen tijdens het schooljaar.

Schoolvoorbeelden social media
Wat scholen nu vaak doen is wachten totdat er incidenten als cyberpesten plaatsvinden of negatieve ervaringen die binnen no time online zijn gezet. Ouders en leerlingen zijn actief en posten van alles. Social media gooit de deuren van de school open en je kunt er beter je voordeel mee doen.
Scholen hebben vaak het gevoel ‘iets te moeten doen met social media’ maar weten niet goed hoe ze dat moeten aanpakken. Zonde vind ik, want met social media zet je je school digitaal op de kaart zoals deze twee scholen laten zien (PO) CBS Anna van Buren en (VO) Greijdanus uit Zwolle.

Transparantie en authentiek profiel
Hoe kun je social media zo inzetten dat ze positief bijdragen aan het profiel van je school? Dat betekent je ware gezicht laten zien en niet een fraai masker op zetten. Wees authentiek en transparant. Zo laat je zien waar je als school voor staat.
Het vraagt om een grondige schoolmarketing aanpak. Download hiervoor mijn gratis e-boek ‘Marketingplan voor scholen- jouw school in 4 stappen op de kaart’.
Social media vraagt ook om snel en adequaat te reageren op roddels en geruchten. Het heeft geen zin om te proberen er controle op te krijgen. Dit geldt overigens net zo voor mond-tot-mondreclame. Veel beter kun je je richten op het delen van informatie die via dat medium wordt verspreid. Als je in staat bent tot goed contact met de zender (leerkracht, leerling, ouder, samenwerkingspartners) en je vervolgens consequent een juiste (bij de school passende) boodschap ventileert, is de kans groot dat die zender, via welk medium dan ook, het juiste verhaal over je school vertelt.

Do en don’ts school en social media

  • Blijf actueel, probeer gemiddeld een keer per week iets te posten. Niets erger dan dat het laatste bericht van drie maanden geleden is. Een Facebook-account waarin niets gebeurt, is funest voor het schoolimago.
  • Plaats geen lange teksten, maar vooral foto’s en filmpjes. Eventueel met een link naar de school website voor meer info.
  • Denk vooraf goed na (met het hele team) over de inhoud, waar wil je je als school mee profileren?
  • Stel elke post zorgvuldig op want een post die aanslaat, die mensen naar elkaar doorsturen (viral gaat) gaat snel. Daar kan qua bereik geen advertentie tegenop.
  • Het is slim om (ongeacht of je het middel inzet) op elk social media een account aan te maken met een logische schoolnaam. Ook om te voorkomen dat anderen ermee aan de haal gaan en je ervoor moet betalen.
  • Ga na welke social media je doelgroep frequent gebruikt en ga daar als eerste mee aan de slag.
Share

Vertel waarom je doet wat je doet als school

Stel je bent op een feestje, welk verhaal vertel jij daar als leerkracht over jouw school? Hoe verkoop jij jouw school? Nog altijd wordt er gedacht, dat je om leerlingen te werven en/of aan je te binden, moet vertellen wat je doet. Bijvoorbeeld tijdens een rondleiding door de school of op de website van de school.

Waaróm je doet wat je doet
Ook bij bedrijven zie je dit terug; “Wij verkopen de lekkerste koffie” en hoe je dat doet “Wij bereiden elke kop verse koffie met de beste machines” en “Bij ons hoeft u nooit lang te wachten”. Dat is helemaal niet interessant en het werkt niet.
De meeste ouders weten namelijk al lang wat je als school doet en hoe je dat doet. Dat hebben ze gehoord van vrienden en buren of anders wel opgezocht op je website. Wat zij werkelijk willen weten is waarom je doet wat je doet.

Praktijkvoorbeeld
Koffieketen Starbucks heeft als missie: de menselijke geest inspireren en voeden – met één persoon, één kop en één buurt tegelijk. Lees hier meer. Vanaf het begin wilde Starbucks een ander soort bedrijf zijn: een bedrijf dat niet alleen draait om koffie en de rijke traditie daarvan, maar ook om het gevoel van saamhorigheid. Zij belooft haar klanten 15 minuten vakantie in de hectiek van het dagelijkse (stads)leven. Dit is het ‘waaróm’ van Starbucks.

Superpromoters
Succesvolle bedrijven worden gekenmerkt doordat zij mensen blijvend aan zich weten te binden. Klanten, medewerkers, leveranciers, aandeelhouders en andere betrokkenen identificeren zich met het bedrijf. Zij voelen zich onderdeel van het bedrijf en zijn ambassadeurs of superpromoters die het verhaal van jouw organisatie of school doorvertellen. Positieve mond-tot-mond reclame (heel snel op sociale media) doet de rest.

Gemiste kans
Als ik hoor en lees wat scholen over zichzelf vertellen, dan valt me op dat het vrijwel nooit gaat over het waarom van hun school. Ik stel dan de vraag: “Wie zou wat missen als jullie er niet zouden zijn?” Door antwoord te geven op deze vraag, kom je bij het relevante verschil dat je als school wil maken t.o.v. andere scholen. Ook kom je er achter voor wie je dit dan doet. Vrijwel zonder uitzondering blijkt dat scholen deze vraag niet kunnen beantwoorden. Ze vertellen wat ze doen en hoe ze dat doen. Als ik vraag wie daar echt wat aan heeft en waarom ze dat belangrijk vinden, blijft het stil. Een gemiste kans op promotie van je school.

Geen gebakken lucht
Potentiële leerlingen en ouders willen vooral de mensen achter jouw school kennen, zij zijn benieuwd wat jullie drijft. Ouders willen weten waartegen ze ja zeggen als ze besluiten om hun kind op jouw school te doen. Ze willen weten waar jouw school voor staat. Geen gebakken lucht, maar tastbare waarden, aangeboden door echte mensen die echt iets willen betekenen voor hun kinderen.
Bepaal jouw eigen authentieke verhaal en vertel vooral waarom je de dingen doet zoals je ze doet. Maak deze vervolgens waar in alles wat je doet. Vertrouw op je eigen kracht van de school, maak keuzes en toon lef, dan staat niets je in de weg om de stap te maken naar een succesvolle school!

Share